Басма 30х32 мм. Арт.: БИ-30-02

Басма 30х32 мм. Арт.: БИ-30-02